Aanpak

“IN 5 STAPPEN NAAR EEN IJZERSTERKE DIGITAL MEDIA- EN SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIE.”

 

Om elk bedrijf de service te bieden die het bedrijf nodig hebt, heeft Little Red Flame een 5 stappenplan samengesteld.

 

Stap 1: Interne analyse                

We beginnen met het analyseren van de huidige bedrijfsprocessen. Doordat we eerst analyseren welke processen er al zijn, maken we gebruik van de leanings en effiencies die al vergaard zijn. We brengen de goede punten in kaart en bekijken deze processen met een kritisch oog. Naast het bekijken van de bestaande processen, erkennen we ook het eventuele gemist van processen. Deze nemen we mee in de analyse. We maken deze interne analyse door het meewerken in het bedrijf, het spreken met de betreffende stakeholders en het in kaart brengen van relevante KPI’s.

 

Stap 2: Data Interpretatie 

Nadat we in kaart hebben gebracht welke processen er zijn en welke er niet zijn, en daarbij welke processen een verbetering nodig hebben en welke juist niet, overleggen we onze bevindingen. We overleggen onze bevindingen en onze externe expertise graag, zodat er intern draagvlak ontstaat voor een veranderingen, aanpassingen en aanvullingen van deze processen.

 

Stap 3: KPI’s en OKR’s 

Nadat we weten op welke processen we ons gaan richten stellen we relevante Key Performance Indicators vast. Deze indicatoren helpen ons om inzichtelijk te maken wat het effect is van de veranderingen van deze processen. Om deze KPI’s op een structurele manier te bewerken, hanteren wij het Objectives and Key Results principe. We werken dagelijks aan het veranderen en aanpassen van de gekozen Objectives. Hiermee brengen we focus aan en zorgen we voor een geleidelijke verandering en/of aanpassing.

 

Stap 4: Implementatie 

We zorgen voor een geleidelijke implementatie van de aanpassingen aan de marketing processen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe structuur voor de creatie van een social content kalender zijn, of een andere manier van het inkopen van media, het herindelen van het marketingteam, het digitaliseren van het rapporteren van resultaten, het opzetten van een digitale campagne, het lanceren van een nieuw label of het aanscherpen van de content creatie. Hier zullen we samen aan werken, afhankelijk van de behoefte.

 

Stap 5: Activatie 

Nadat we de nieuwe processen geïmplementeerd hebben zorgen we er samen voor dat deze toekomstbestendig zijn. We kijken hierbij altijd ver vooruit en erkennen dat deze processen onderdeel zijn van een overkoepelende strategie. Verder houden we rekening met het feit dat veranderingen altijd komen, deze omarmen we en implementeren we waar nodig.